Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

INFORMACJA

INFORMACJA

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Mełgiew organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Gminno-Strażacki Klub Sportowy Płomień Minkowice.

Więcej informacji:

https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=201&action=details&document_id=1912313

Poprzedni wpis AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JACKOWIE

realizacja: ibif.pl

Skip to content