Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się
niewypłacalny w 2022 r.,

Rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się
niewypłacalny w 2022 r.,

Oddziały terenowe KOWR przjmują wnioski od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2023 r. w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2022 r.

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r.  o Funduszu Ochrony Rolnictwa, stworzająca możliwości prawne gwarantujące producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Więcej informacji o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Do wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Więcej informacji dotyczących składania deklaracji oraz dokonywania wpłat na Fundusz znajdą Państwo na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakładce Fundusz Ochrony Rolnictwa – Podmioty zobowiązane do wpłat.

Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty będzie można składać od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2022 r. Więcej informacji dotyczących składania wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wypłaty środków z Funduszu znajdą Państwo w zakładce Beneficjenci (https://www.gov.pl/web/kowr/beneficjenci ).

Ustawa nakłada obowiązek przekazania przez podmiot, który stał się niewypłacalny, syndyk lub inną osobę sprawującą zarząd nad majątkiem tego podmiotu wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte produkty rolne, do Dyrektora Generalnego KOWR w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niewypłacalności tego podmiotu. Więcej informacji dotyczących formy i terminów przekazywanych do KOWR wykazów znajdą Państwo w zakładce Podmioty niewypłacalne

 

Poprzedni wpis Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet

realizacja: ibif.pl

Skip to content