Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Mełgiew Uchwały nr LX/416/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie nadania nazw drogom gminnym, jak i powiatowym położonym w miejscowości Jacków, Urząd Gminy Mełgiew informuje, że pod koniec bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe adresy.

Z uwagi na to, iż nadanie nazw ulic wiąże się ze zmianą dotychczasowej numeracji budynków, na początku stycznia 2024 r.  każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów i budynków) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie. Jednocześnie, Urząd Gminy Mełgiew, chcąc usprawnić zmianę adresów informuje, iż „z urzędu” dokona odpowiednich zmian, bez konieczności składania wniosku o aktualizację adresu, w zakresie:

 • spraw meldunkowych,
 • spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jak i
 • spraw podatkowych związanych z nieruchomościami.

  W związku z powyższym, mieszkańcy zameldowani pod dotychczasowym adresem zostaną przemeldowani z urzędu, a także nie będzie konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami, jak i składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, celem aktualizacji danych adresowych.

Ponadto, zmiana adresu nie będzie powodowała konieczności wymiany:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu oraz
 • prawa jazdy.

Wymianie podlegać będą natomiast dowody rejestracyjne pojazdów.

Ponadto, Urząd Gminy powiadomi o nadaniu nazw ulic i związanych z tym nowych adresach, takie instytucje jak Urząd Statystyczny w Lublinie, czy też Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdniku. Jednakże, mieszkańcy będą zobowiązani do dokonania aktualizacji danych adresowych, we wszystkich urzędach, jak i instytucjach, w których figuruje ich dotychczasowy adres, t.j. m.in.:

 • banki,
 • ZUS (osobiście lub pocztą poprzez wypełnienie i złożenie w odpowiedniej placówce ZUS wniosku US-13, dostępnego TUTAJ lub poprzez profil PUE.
  Uwaga!!! Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy).
 • KRUS (osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych bezpośrednio w placówce KRUS, poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych. Wniosek dostępny jest TU.
 • CEIDG, przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązane złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG-1 w Urzędzie Gminy Mełgiew, dostępny TUTAJ.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

– adres zamieszkania,
– adres zameldowania,
– adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
– adres do doręczeń,
– adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
– adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

 • sądy,
 • urząd skarbowy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zgłosić zmianę adresu m.in. przy składaniu zeznania podatkowego za rok poprzedni podając nowy adres lub także poprzez wypełnienie odpowiedniego zgłoszenia aktualizacyjnego poprzez formularz ZAP-3)
 • dostawców energii elektrycznej,
 • dostawców gazu,
 • dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych,
 • agencje ubezpieczeniowe,
 • fundusze emerytalne,
 • zakłady pracy,
 • stacje paliw (faktury Vat  potwierdzające zakup oleju napędowego)
 • przechodnie lekarskie,
 • szkoły, przedszkola itp.

W przypadku, gdy w danym urzędzie, bądź instytucji wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku z nadaniem nazwy ulicy, w Urzędzie Gminy Mełgiew będzie należało złożyć stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia, który zostanie wydany bez zbędnej zwłoki.

Informujemy także, że urząd gminy dokona oznakowania ulic poprzez zamontowanie tabliczek z ich nazwami. Po stronie właścicieli nieruchomości znajdzie się natomiast obowiązek wymiany i umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu (w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości) tabliczki z nowym numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu nowego numeru.

Mimo trudności, które mogą wystąpić w początkowym okresie zmiany adresów liczymy, że nowa numeracja wpłynie pozytywnie na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Jackowa, ułatwi poruszanie się po miejscowości osobom przyjezdnym, firmom kurierskim, a przede wszystkim pomoże służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do celu.

Poprzedni wpis INFORMACJA O SKRÓCONYCH GODZINACH PRACY URZĘDU 19 GRUDNIA

realizacja: ibif.pl

Skip to content