Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

TRANSPORT OSÓB NA PODST. ART. 37E KW W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 7 KWIETNIA 2024 R.

TRANSPORT OSÓB NA PODST. ART. 37E KW W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 7 KWIETNIA 2024 R.

Wójt Gminy Mełgiew informuje, że w terminie do 25 marca  2024 roku w Urzędzie Gminy Mełgiew przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie i pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Mełgiew, pokój nr 200 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mluczynska@melgiew.pl. W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Poprzedni wpis KONKURS ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Z LUBELSZCZYZNY

realizacja: ibif.pl

Skip to content