Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW TAKSÓWKĄ

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW TAKSÓWKĄ

Informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17.09.2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.


Przedsiębiorcy posiadający licencje wydane przed dniem 17.09.2023 r. są obowiązani 
w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej przedłożyć organowi, który udzielił licencji dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm).
 
Wniosek o weryfikację spełnienia wymagań wraz z ww. dokumentami należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. 

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, licencje wydane przed dniem 
17 września 2023 r. stracą ważność z dniem 1 lipca 2024 r.

 Wniosek o weryfikację spełnienia wymagań do pobrania poniżej.

Poprzedni wpis INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRUDNIEŃ NA DRODZE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM PROTESTEM ROLNIKÓW

realizacja: ibif.pl

Skip to content