Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

LXVI SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

LXVI SESJA RADY GMINY MEŁGIEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Zbigniew Oleszek zwołuje LXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Mełgiew 23.04.2024 r. o godz. 14.00, która odbędzie się w sali sesyjnej (parter) Urzędu Gminy Mełgiew.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 27.03.2024 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Nowy Krępiec.
 9. Przedstawienie sprawozdania z zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Mełgiew w 2023 r. wraz ze sprawozdaniem finansowo-rzeczowym z wykonania tych zadań.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.
Poprzedni wpis OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

realizacja: ibif.pl

Skip to content