Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Remont drogi gminnej nr 105508 L w miejscowości Janówek, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+994,33

Remont drogi gminnej nr 105508 L w miejscowości Janówek, gm. Mełgiew na odcinku od km 0+000,00 do km 0+994,33

Flaga Polski oraz godło
  • Zadanie realizowane w roku: 2021
  • Kwota dofinansowania: 316 807,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 633 615,79 zł

Droga gminna nr 105508 L zlokalizowana w miejscowości Janówek, gm. Mełgiew, powiat świdnicki, województwo lubelskie. Planowany zakres robót dotyczy remontu przedmiotowej drogi gminnej nr 105508 L w km od 0+000,00 do km 0+994,33″. Droga gminna nr 105508 L stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2101 L relacji Wólka Lubelska – Świdnik Duży – Janowice z drogą gminną nr 105509 L oraz drogą gminną biegnącą wzdłuż Lasu Poszpitalnego, łączącą się z drogą gminną nr 106116 L (Gmina Wólka).

Celem realizowanego remontu drogi gminnej jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni do szerokości 4,0 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni, odwodnieniu i ujednoliceniu spadków poprzecznych, co przyczyni się do zwiększenia nośności remontowanej drogi, dostosowania jej do kategorii KR-1, skrócenia czasu przejazdu, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji spalin. Wprowadzenie nowego oznakowania pionowego wpłynie na ograniczenie prędkości na przedmiotowym odcinku drogi. Ruch pojazdów po przedmiotowej drodze odbywa się jako dwukierunkowy.

Planowany do remontu odcinek drogi gminnej nr 105508L o długości 994,33 mb łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii – drogą powiatową nr 2101 L relacji Wólka Lubelska – Świdnik Duży – Janowice, która poprzez drogę powiatową nr 2100 L relacji Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice ma połączenie  z drogą krajową 82. Planowana do realizacji inwestycja ma pozytywny wpływ zarówno na usprawnienie ruchu lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego, a także na zwiększenie dostępności komunikacyjnej (skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości). Dzięki realizacji projektu Gmina Mełgiew zyska dogodny dostęp od strony północnej do drogi powiatowej nr 2101 L i 2100 L, a tym samym wysokiej jakości obsługę komunikacyjną. Natomiast od strony południowej poprawi obsługę komunikacyjną z Gminą Wólka poprzez drogę gminną nr 106116 L, która krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 822 relacji Lublin – Port Lotniczy Lublin. W wyniku realizacji projektu powstanie odnowione alternatywne i funkcjonalne połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą gminną 105509 L (Gmina Mełgiew) oraz drogą powiatową 2101 L, które umożliwi sprawne i bezpieczne poruszanie się w obu kierunkach. Remont przedmiotowej drogi zwiększy i poprawi dostępność północnej części Gminy Mełgiew oraz Gminy Wólka do obiektu lotniska Port Lotniczy Lublin, które położone jest w bliskim sąsiedztwie przedmiotowej drogi gminnej nr 105508 L. Remont drogi gminnej poprawi dostępność przyległych posesji do służb ratunkowych oraz komunalnych, daje możliwość zwiększenia płynności ruchu w sytuacjach awaryjnych. Podwyższeniu ulegnie standard życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków drogowych w miejscu zamieszkania, które wpłyną na tempo rozwoju społeczno – gospodarczego.

Stan archiwalny:

Poszerzenie drogi:

Podbudowa drogi:

Nawierzchnia drogi:

Zakończenie inwestycji:

realizacja: ibif.pl

Skip to content