Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Rewitalizacja zabytkowego parku w Nowym Krępcu

Rewitalizacja zabytkowego parku w Nowym Krępcu

Baner z logo Polskiego Ładu

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja Parku w Nowym Krępcu, wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, obejmująca swoim zakresem m.in.:

  • wykonanie alei parkowych, parkingu i ogrodzenia
  • budowa wiat grillowych i turystycznych, mola i pomostów wędkarskich,  małej architektury oraz oświetlenia (ponad 40 punktów)
  • odbudowa budynku z instalacją wod-kan na potrzeby sanitarne
  • regeneracja zieleni i zbiornika wodnego

Zakres inwestycji został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odnowiony park będzie miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców gminy, jak i całego powiatu świdnickiego oraz subregionu lubelskiego.

Okres realizacji: 17.11.2021 – 30.04.2023 r.

Łączna wartość projektu: 3 950 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Porgramu: 3 150 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Park przed rewitalizacją:

Prace rewitalizacyjne:

realizacja: ibif.pl

Skip to content