Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Пільга 300 злотих для громадян Україl

Jesteś uchodźcą z Ukrainy i szukasz pracy? / Ви біженець з України і шукаєте роk

Flaga Polski i Ukrainy razem

Zadanie realizuje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew. Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: (81) 467 06 12 lub 663 600 960.

🇺🇦 Завдання виконує: Центр соціальної допомоги в Мелгеві, вул. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew, Заявки на виплату цієї допомоги можна подати до Центру соціальної допомоги в Мельгвії в понеділок з 8:00 до 16:00 та з вівторка по п’ятницю з 7:15 до 15:15.

Всю інформацію можна отримати за телефонами: (81) 467 06 12 або 663 600 960.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).
Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 1. imię (imiona) i nazwisko
 2. datę urodzenia
 3. obywatelstwo
 4. płeć
 5. aktualny adres pobytu na terenie Gminy Mełgiew.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 1. dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 2. informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 3. numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 1. numer telefonu polskiego operatora
 2. adres poczty elektronicznej
 3. numer polskiego konta bankowego

🇺🇦 Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 3. дружина громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. внесення до реєстру PESEL.

Заявки можна буде завантажити та заповнити на місці (латиниця).
Для заповнення заявки вам знадобляться наступні дані, які необхідно ввести в заяві (ваші та неповнолітні діти):

 

 1. ім’я (імена) та прізвище
 2. дата народження
 3. національність
 4. стать
 5. поточна адреса перебування в ґміні Мелґєв.

Ви також повинні мати з собою документи (свої та документи ваших дітей).

 1. документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 2. відомості про дату в’їзду на територію Польщі
 3. Номер PESEL (ви повинні мати повідомлення про надання номера PESEL, видане комуною)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є):

 1. номер телефону польського оператора
 2. адреса електронної пошти
 3. Номер рахунку в польському банку

realizacja: ibif.pl

Skip to content