Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie Mełgiew (usługa Door-To-Door)

Transport dla osób z potrzebą wsparcia w Gminie Mełgiew (usługa Door-To-Door)

W dniu 17 grudnia 2020 r.Gmina Mełgiew jako pierwsza w Polsce podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę na dofinansowanie projektu dot. usług indywidualnego transportu door-to-door.

Już od końca I kwartału 2021 r. na terenie naszej gminy będzie funkcjonował bezpłatny transport dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Usługa bezpłatnego transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych (tzw. usługa door-to-door) będzie świadczona nieodpłatnie dla pełnoletnich mieszkańców gminy Mełgiew z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – tj. dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub inną niepełnosprawnością utrudniającą poruszanie się lub cierpiącą na inne nieorzeczone przypadłości utrudniające poruszanie się (np. ze względu na wiek). Usługa będzie świadczona na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej co najmniej 75 osób dorosłych (posiadających trudności w samodzielnym poruszaniu się) do końca listopada 2022 poprzez wprowadzanie i upowszechnienie usługi door-to-door. Celem dodatkowym jest podwyższenie standardu wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Planowane efekty:

  • Wzrost  liczby jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności, dzięki wsparciu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych
  • Co najmniej 75 Użytkowników usługi, w tym ok. 25 potrzebujących asysty
  • 900 zrealizowanych kursów
  • 90% Użytkowników będzie korzystać z usługi na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej

Realizacja projektu przez okres 18 miesięcy (tj. do listopada 2022 r.) będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: maj 2021 r. – listopad 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 392 143,75 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 330 498,75 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 61 645,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Usługę można zamówić:

realizacja: ibif.pl

Skip to content