Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenckie zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJE ARCHIWALNE DO WYBORÓW Z 10 MAJA 2020 R.

Sposoby dokonania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez Urząd Gminy do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

  • w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Dokumenty należy wysyłać na adres: pkw-061702@pkw.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (81) 460-57-01 lub (81) 460-57-02.

Wybory Prezydenckie 2020

Postanowienia, obwieszczenia i pozostałe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Kliknij poniższe logo, aby przejść do zakładki “Wybory Prezydenckie 2020” w BIP:

https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267

realizacja: ibif.pl

Skip to content