Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wybory Sejm i Senat 2023

BEZPŁATNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW

Na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP informuje się, że w dniu 15 października 2023r. będzie funkcjonował bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokalu wyborczego i powrotny – 2 kursy tam i z powrotem.

Postanowienie Komisarza Wyborczego o powowłaniu OKW w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Kliknij

Dnia 06 października 2023 r. upływa termin składania wniosków dot. głosowania przez pełnomocnika

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  Kliknij

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  Kliknij

Do dnia 02 października 2023 r. zgłaszanie zamiaru głosowania korespondecyjnego

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Wniosek:  Kliknij

Wyjaśnienia: Kliknij

Do dnia 02 października 2023 r. os. niepełnosprawne mogą zgłaszać zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

Wójt Gminy Mełgiew informuje, że w terminie do 2 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Mełgiew przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mełgiew o obwodach głosowania

Kliknij

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Kliknij

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Kliknij

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

POSTANOWIENIE Nr 92/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mełgiew na stałe obwody głosowania

Kliknij

– W y c i ą g – OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.<

Kliknij

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.<

Kliknij

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Kliknij

POSTANOWIENIE Nr 59/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mełgiew na stałe obwody głosowania

Kliknij

POSTANOWIENIE Nr 19/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Mełgiew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Kliknij

realizacja: ibif.pl

Skip to content