Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

 Cele stowarzyszenia:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieje i godnie żyć,
  • działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych,
  • wspieranie społecznej aktywności obywateli,
  • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
  • wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia,
  • tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej,
  • promocja ekonomii społecznej.

Dane kontaktowe:

Poprzedni wpis Historia gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content