Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  –  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  –  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi informuje, że mieszkańcy Gminy Mełgiew, którzy chcą skorzystać z pomocy żywnościowej   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  –  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi w godzinach urzędowania Ośrodka w celu uzyskania skierowania uprawniającego  do otrzymania żywności.

Zgodnie z wytycznymi – progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota dochodu:      

– dla osoby samotnie gospodarującej – nie przekracza 951 zł,
– dla osoby w rodzinie  – nie przekracza  771 zł

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni  Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi ul. Partyzancka 42  – tel. 81 46 70 551

Poprzedni wpis 1000 PLUS – ZDROWA INWESTYCJA

realizacja: ibif.pl

Skip to content