Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Konkurs "Moja mała Ojczyzna ''-Herb  Gminy Mełgiew oczami dziecka 

Konkurs "Moja mała Ojczyzna ''-Herb  Gminy Mełgiew oczami dziecka 

Konkurs organizowany  przez
Gminną Bibliotekę Publiczna w Mełgwi

Cele konkursu:
-przedstawienie oczyma dzieci wizerunku herbu Gminy Mełgiew
-organizacja wystawy pokonkursowej prac wyróżnionych w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi oraz zamieszczenie prac w fotogalerii na stronie internetowej Biblioteki

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi.

2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach jubileuszu 700 lecia  miejscowości Mełgiew

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu gminy    Mełgiew.

4. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych o wymiarach 60×80 cm. Prace muszą być poświęcone tematyce herbu naszej gminy. Informacje o wyglądzie herbu i jego barwach oraz historii Gminy Mełgiew dostępne są na stronie internetowej gminy oraz w Bibliotece .

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Konkurs rozpoczyna się   8 .05. 2017 r. a kończy 30 .05 .2017 r.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I 
-weryfikację prac przeprowadza komisja wyłoniona przez organizatora konkursu, czyli Gminna Bibliotekę  Publiczną.

Etap II
-Zwycięscy o wynikach zostaną poinformowani pisemnie.
-Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu.
-Oficjalne wręczenie nagród nastąpi  dnia 22 czerwca o godz.12 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mełgwi

8.Prace przesłane na  konkurs powinny zostać opisane w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora plakatu ,wiek, pełna nazwa szkoły: podać adres i telefon i dopisek

  ,, Moja mała Ojczyzna'' Herb Gminy Mełgiew oczami dziecka''

Poprzedni wpis Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

realizacja: ibif.pl

Skip to content