Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

    W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi informują, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka (ul. Partyzancka 42, Mełgiew) w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

     Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się   w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 4 marca  2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i kwoty 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

     Grupą osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa są:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

 

UWAGA!!

Osoby ubiegające się o wydanie skierowania muszą okazać pracownikowi socjalnemu zaświadczenia potwierdzające dochód jego rodziny z miesiąca poprzedzającego uzyskanie skierowania.

Kontakt telefoniczny 81 4670 551, 663 909 960

Poprzedni wpis Konkurs na opracowanie plakatu promującego RODZINĘ – „Moja rodzina – tak po prostu”

realizacja: ibif.pl

Skip to content