Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Dofinansowanie do obiadów

Dofinansowanie do obiadów

Od miesiąca sierpnia 2018r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach. Obowiązujące kryterium dochodowe które musi spełniać rodzina wynosi 771 zł. dochodu netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należny dołączyć:
1. Zaświadczenie o dochodach netto z poprzedniego miesiąca (jeśli rodzice pracują),
2. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2018r.
3. Świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku do końca grudnia 2018 r.
 
W miesiącu styczniu 2019r. rodzice muszą ponownie złożyć z wniosek z wyżej wymienionymi dokumentami.
 
Wnioski należy składać u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi urzędujących w budynku Urzędu Gminy ul. Partyzancka 2, II p. pokój 207.
Poprzedni wpis Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

realizacja: ibif.pl

Skip to content