Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Samorządy z województwa lubelskiego łączą siły – chcą sięgnąć po miliony euro unijnego wsparcia

Samorządy z województwa lubelskiego łączą siły – chcą sięgnąć po miliony euro unijnego wsparcia

28 stycznia 2020 r. w Lublinie, Gmina Mełgiew wraz z innymi gminami i powiatami podpisała list intencyjny na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.  Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.  Dzięki zawiązanemu partnerstwu gminy i powiaty Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego będą mogły liczyć na dodatkowe fundusze UE w latach 2021-2027. Będą to środki przeznaczone przede wszystkim na: rozwój i integrację systemów transportowych, rozwój zintegrowanej polityki społecznej w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych) oraz adaptację do zmian klimatu. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego. Dzięki podpisanemu porozumieniu z dodatkowej "puli" środków będą mogły korzystać nie tylko samorządy, ale również przedsiębiorcy i organizacje.  W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 dzięki uczestnictwu w partnerstwie gmin w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Mełgiew uzyskała dofinansowanie na projekty inwestycyjne (np. budowa ścieżki pieszo-rowerowej Franciszków-Mełgiew) i społeczne (doposażenie szkół podstawowych). Więcej zdjęć na profilu Facebook Powiatu Świdnickiego

Poprzedni wpis XIV Sesja Rady Gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content