Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

 Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju i analizy zmian w produkcji zwierzęcej. Wyniki badań są
wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/

Poprzedni wpis Podsumowanie Gminnego Konkursu dla dzieci i młodzieży z okazji "100 rocznicy urodzin Jana Pawła II"

realizacja: ibif.pl

Skip to content