Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Sejm RP przyjął ustawę, na mocy której gminy będą sprzedawały węgiel po preferencyjnych cenach.

Sejm RP przyjął ustawę, na mocy której gminy będą sprzedawały węgiel po preferencyjnych cenach.

Gmina Mełgiew prowadzi ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem.Prosimy Mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla o przekazanie wstępnych informacji, związanych z zakupem preferencyjnym:

  • imię i nazwisko
  • adres gospodarstwa domowego
  • telefon
  • określenie ilosci węgla, o którego zakup planuje wnioskować mieszkaniec w ramach zakupu preferencyjnego.

Dodatowo informujemy, że ustawa zakłada, że:

  1. osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach, pod warunkiem, że nie nabyła węgla na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę – w ilości, która zostanie określona w rozporządzeniu;
  2. gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

O zakup preferencyjny węgla może ubiegać się osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą w kolejnym etapie składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny.Informację o chęci zakupu węgla należy przekazać do Urzędu Gminy Mełgiew pod numerem telefonu 81/46-05-701 lub elektronicznie na adres e-mail: melgiew@melgiew.pl wpisując w temacie: WĘGIEL.Cena zakupu węgla na preferencyjnych warunkach nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto (cena nie obejmuje kosztu transportu z miejsca składowania do gospodarstwa odbiorcy).

Poprzedni wpis Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

realizacja: ibif.pl

Skip to content