Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15.11.2022 r. przyjmuje wnioski, w celu udzielenia wsparcia na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcie przyznawane jest w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Poprzedni wpis Obwieszczenie Wójta Gminy Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content