Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

01.08.2012 | Uwaga! Dotyczy przetargu pn. "Zintegrowana strategia rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków".

01.08.2012 | Uwaga! Dotyczy przetargu pn. "Zintegrowana strategia rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków".

Uwaga! Urząd Gminy Mełgiew udostępnia załączniki do przetargu pn. "Zintegrowana strategia rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków" w wersji Word.

Załącznik nr2 - formularz ofertowy.doc (55.50 KB) Załącznik nr2 – formularz ofertowy.doc

Załącznik nr3 - oświadczenie o spełnianiu warunów udziału w postępowaniu.doc (52.00 KB) Załącznik nr3 – oświadczenie o spełnianiu warunów udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr4 - wykaz wykonanych usług.doc (54.00 KB) Załącznik nr4 – wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr5 - wykaz osób.doc (55.50 KB) Załącznik nr5 – wykaz osób.doc

Załącznik nr6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (59.00 KB) Załącznik nr6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr7 - oświadczenie osób fizycznych.doc (51.50 KB) Załącznik nr7 – oświadczenie osób fizycznych.doc

Załącznik nr8 - wzór umowy.doc (82.00 KB) Załącznik nr8 – wzór umowy.doc

Załącznik nr9 - wykaz podwykonawców.doc (52.50 KB) Załącznik nr9 – wykaz podwykonawców.doc

Załącznik nr10 - klauzula antykorupcyjna.doc (51.50 KB) Załącznik nr10 – klauzula antykorupcyjna.doc

 

Poprzedni wpis 27.07.2012 | Ogłoszenie przetargu pn. "Zintegrowana strategia rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków".

realizacja: ibif.pl

Skip to content