Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

06.08.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont-modernizację dróg.

06.08.2012 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont-modernizację dróg.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
 

Gmina w Mełgiew ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, na remont-modernizację dróg.

Szczegóły przetargu w załącznikach:

06-08-2012_przetarg-ogloszenie.pdf (83.97 KB) Ogłoszenie przetargu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (320.92 KB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

06-08-2012_przetarg-specyfikacja.pdf (205.04 KB) Specyfikacja techniczna.pdf

06-08-2012_przetarg-przedmiar.pdf (374.69 KB) Załącznik nr1.pdf

Poprzedni wpis 02.08.2012 | Uwaga! Dotyczy przetargu pn. "Zintegrowana strategia rozwoju szlaku Jana III Sobieskiego w gminach Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków".

realizacja: ibif.pl

Skip to content