Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

15.01.2013 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

15.01.2013 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.

Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim" realizowanego w ramach "Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie przetargu.pdf (186.00 KB) Ogłoszenie przetargu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (343.62 KB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc (182.00 KB) Załącznik nr1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr2 - formularz ofertowy.doc (205.00 KB) Załącznik nr2 – formularz ofertowy.doc

Załącznik nr3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (111.50 KB) Załącznik nr3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc

Załącznik nr4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (119.50 KB) Załącznik nr4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr5 - oświadczenie osób fizycznych.doc (109.50 KB) Załącznik nr5 – oświadczenie osób fizycznych.doc

Załącznik nr6 - wzór umowy.doc (133.50 KB) Załącznik nr6 – wzór umowy.doc

Załącznik nr7 - wykaz podwykonawców.doc (115.00 KB) Załącznik nr7 – wykaz podwykonawców.doc

Załącznik nr8 - klauzula antykorupcyjna.doc (126.00 KB) Załącznik nr8 – klauzula antykorupcyjna.doc

Poprzedni wpis Środowiskowy Punkt Konsultacyjny

realizacja: ibif.pl

Skip to content