Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

29.01.2013 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu przedszkolaki na start.

29.01.2013 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu przedszkolaki na start.

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu przedszkolaki na start.

 

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie przetargu.pdf (81.83 KB) Ogłoszenie przetargu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (186.41 KB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Wzór umowy.doc (39.50 KB) Wzór umowy.doc

Załącznik nr1.doc (53.00 KB) Załącznik nr1.doc

Załącznik nr2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (30.50 KB) Załącznik nr2 – oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

Załącznik nr3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (34.50 KB) Załącznik nr3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc

Załącznik nr4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (39.00 KB) Załącznik nr4 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc

Załącznik nr5.doc (87.50 KB) Załącznik nr5.doc

Załącznik nr6 - zobowiązanie innego podmiotu.doc (28.50 KB) Załącznik nr6 – zobowiązanie innego podmiotu.doc

Załącznik nr7 - wykaz prac wykonawca powierzy.doc (32.00 KB) Załącznik nr7 – wykaz prac wykonawca powierzy.doc

 

Poprzedni wpis Zielona linia

realizacja: ibif.pl

Skip to content