Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Osoby pokrzywdzone przemocą, zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie "Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie".

Osoby pokrzywdzone przemocą, zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie "Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie".

Osoby pokrzywdzone przemocą, zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie "Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie dla ofiar przemocy w rodzinie. Zajęcia będą prowadzone przez psychologów posiadających doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi . Tematyka będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • cykle i fazy przemocy
  • poznanie sposobów zachowania sprawców przemocy
  • skutki przemocy wywierane na psychikę i zachowanie dziecka,
  • sposoby radzenia sobie w sytuacjach przemocowych
Zajęcia są bezpłatne, prowadzone w zamkniętych grupach (10-12 osób). Cykl obejmuje 15 spotkań po 3 godziny edukacyjne. Osoby zainteresowane obligują się do udziału w 11 z 15 zajęć.
Spotkania będą odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach od 16.00 do 18.00 w Domu Technika NOT, ul. M.C. Skłodowskiej 3, piętro 1, sala 1.18 w Lublinie.

Osoba koordynacyjną przedmiotowe przedsięwzięcie na terenie województwa lubelskiego jest Pani Julia Rapkowska  tel. 733 309 486.
Informacji na temat projektu udziela również Iwona Jaworska  tel. 603 605 920 – Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mełgiew.

Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz przerwę kawową.

 
 

Poprzedni wpis

realizacja: ibif.pl

Skip to content