Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej

Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi w okresie    2017r./2018 r.

Świadczenia z Pomocy Społecznej 

 (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy)

Świadczenia rodzinne

(zasiłek rodzinny z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne)

Listopad 2017r. Grudzień 2017r. Styczeń 2018r. Luty 2018r. Marzec 2018r. Kwiecień 2018r. Maj 2018r. Czerwiec 2018r. Lipiec 2018r. Sierpień 2018r. Wrzesień 2018r. Październik 2018r. Wypłata  27 XI Wypłata  14 XII Wypłata  25 I Wypłata  26 II Wypłata  26 III Wypłata  25 IV Wypłata  25 V Wypłata   25 VI Wypłata  25 VII Wypłata  27 VIII Wypłata  25 IX Wypłata  25 X Listopad 2017r. Grudzień 2017r. Styczeń 2018r. Luty 2018r. Marzec 2018r. Kwiecień 2018r. Maj 2018r. Czerwiec 2018r. Lipiec 2018r. Sierpień 2018r. Wrzesień 2018r. Październik 2018r. Wypłata  28XI Wypłata  15XII Wypłata  26 I Wypłata  27 II Wypłata  27 III Wypłata  26 IV Wypłata  28 V Wypłata  26 VI Wypłata  26 VII Wypłata  28 VIII Wypłata  26 IX Wypłata  26 X

Jednocześnie informujemy, że jeżeli z przyczyn od nas niezależnych np. brak dostawy energii  elektrycznej, awaria systemu komputerowego świadczenia nie będą mogły być wypłacone  w planowanym terminie, wówczas zostaną wypłacone niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Poprzedni wpis Spotkanie z historią w Izbie Pamiątek Regionalnych w Mełgwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content