Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zostań rodziną wspierającą!

Zostań rodziną wspierającą!

Jeżeli pomagasz i wspierasz mniej zaradnych w ich codziennych obowiązkach? Jesteś ich sąsiadem, znajomym, wolontariuszem i bezinteresownie pomagasz w opiece nad ich dzieckiem lub doradzasz, jak „załatać” nadwyrężony, domowy budżet? Zostań rodziną wspierającą!

 

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Wójta Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
  1. Z rodziną wspierającą Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację ),

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem finansowym.Dokładne informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Partyzanckiej 42 w Mełgwi lub pod numerem telefonu (81) 467-05-51. Serdecznie zapraszamy do współpracy !!!

Poprzedni wpis Spotkanie z historią w Izbie Pamiątek Regionalnych w Mełgwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content