Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zgłoszenie awarii instalacji solarnej

Zgłoszenie awarii instalacji solarnej

 Usługi nieobjęte gwarancją


Zgłoszenia awarii instalacji monotowanych w latach 2018-2019Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (Kancelaria – Biuro Podawcze, pokój 001, parter) za pośrednictwem strony internetowej www.oze.melgiew.pl lub bezpośrednio do formularza: https://oze.melgiew.pl/index.php/formularz-kontaktowy🔔 Uwaga: W celu otrzymania loginu i hasła prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Mełgiew pod numerem telefonu: (81) 46 05 731 lub (81) 46 05 730 lub poprzez wypełnienie poniższego formularza i przesłanie w formie skanu na adres email: solary@melgiew.pl lub bezpośrednie dostarczenie do Urzędu Gminy Mełgiew:


Zgłoszenia awarii instalacji monotowanych w latach 2015-2016Z dniem 31 grudnia 2020 r. nastąpiło zakończenie trwałości projektu pn. „Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z §4 ust. 3 i 4 umowy dzierżawy, z dniem 31 grudnia 2020 r. następuje przeniesienie prawa własności do instalacji na rzecz Użytkownika.

Do wszystkich Użytkowników instalacji zostały wysłane stosowne umowy i protokoły przekazania.

W związku z powyższym, z dniem 31 grudnia 2020 r. nie są przyjmowane zgłoszenia awarii instalacji montowanych w latach 2014-2016 przez firmę NOVUM.


Informacje ogólne o awariachI. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnej oceny zaistniałej sytuacji i przed zgłoszeniem usterki do Urzędu Gminy podjęcia działania, we własnym zakresie, w celu wyeliminowania nieprawidłowości tzn.:

  1. W przypadku zbyt wysokiej temperatury na kolektorze należy sprawdzić, czy nie zostało wyłączone zasilanie elektryczne w kotłowni, w budynku lub w danej miejscowości. Jeśli tak, to możliwie jak najszybciej przywrócić je, ewentualnie zapewnić awaryjne zasilenie lub zasłonić kolektor ciemnym materiałem. Po przerwie w dopływie prądu elektrycznego temperatura na solarze osiągnąć może ponad 120˚C. W takim przypadku należy niezwłocznie uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym, aż do obniżenia się temperatury na kolektorze poniżej 100 ˚C. Jeśli nie będzie to możliwe należy wezwać serwis.
  2. Jeśli w zasobniku ciepłej wody temperatura wody osiągnęła 80˚C  należy obniżyć jej temperaturę poprzez pobór ciepłej wody.
  3. Jeśli temperatura wody w zasobniku nie przekracza 50˚C w słoneczny dzień, a na kolektorze temperatura wynosi powyżej 100 ˚C należy uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym (patrz instrukcja obsługi sterownika) i kontrolować temperaturę na zegarach grupy pompowej oraz przepływ na grupie pompowej. W przypadku nie podwyższenia się temperatury wody w zasobniku cw i nie obniżenia się temperatury na kolektorze należy wezwać serwis.
  4. W przypadku braku ciepłej wody w zasobniku cw należy ustalić, czy nie było wcześniej poboru ciepłej wody, od kiedy nie ma ciepłej wody, jakie było nasłonecznienie i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 3.
  5. W przypadku braku ciepłej wody "w kranie" należy sprawdzić temperaturę wody w zasobniku, sprawdzić czy nie zostało zmienione ustawienie zaworu mieszającego i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 4.

II. W przypadku braku możliwości wyeliminowania we własnym zakresie, nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej, pomimo przeprowadzenia odpowiednich działań wymienionych w punkcie I, należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce na załączonym powyżej formularzu zgłoszenia awarii instalacji.  III. W celu przyspieszenia/ ułatwienia podjęcia działań naprawczych podczas wypełniania zgłoszenia o powstałej usterce, zachodzi konieczność, podania informacji, które pozwolą na wstępne ustalenie miejsca i rodzaju usterki. W takim przypadku należy podać co najmniej następujące informacje:

  1. Czy awaria polega na wycieku glikolu czy wody?
  2. Gdzie jest miejsce wycieku: czy na dachu, czy w kotłowni? Jeśli w kotłowni, to przy jakim urządzeniu? Wskazane jest przesłanie zdjęcia miejsca z wyciekiem.
  3. Jakie jest ciśnienie w instalacji glikolowej – odczyt z manometru.
  4. Jaka jest temperatura wody w zasobniku? Wskazane jest również podanie temperatury na solarze.  

🔔 Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej będą wykonywane odpłatnie.W przypadku nie usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych prosimy o kontakt.

Poprzedni wpis Prawa kolumna

realizacja: ibif.pl

Skip to content