Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

IX Sesja Rady Gminy

IX Sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad na IX Sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 26 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w miejscowości Mełgiew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żurawniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu (przebudowa drogi Mełgiew-Milejów).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu (przebudowa drogi powiatowej Świdnik–Krępiec).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Mełgiew.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Informacja

realizacja: ibif.pl

Skip to content