Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XI Sesja Rady Gminy

XI Sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad na XI Sesję Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania.
 9. Podęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi.
 10. Podęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVIII/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Sukcesy naszych rolników

realizacja: ibif.pl

Skip to content