Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020".
Spotkanie dyskusyjne odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Mełgiew, na sali konferencyjnej.
 
Poprzedni wpis Skład Rady Gminy (kadencja 2018 – 2023)

realizacja: ibif.pl

Skip to content