Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

 Gmina Mełgiew rozpoczęła realizację programu grantowego pn. „Partycypacja w planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przy współpracy z Fundacją Stabilo oraz WiseEuropa -Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. W ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzeni Franciszkowa. Istotą konsultacji jest wspólne wypracowanie z mieszkańcami rozwiązań i działań w  procedurze  sporządzania nowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Spotkanie odbędzie się z świetlicy wiejskiej we Franciszkowie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych we Franciszkowie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, podczas których zostanie przeprowadzona dyskusja w sprawie propozycji zmian w MPZP oraz możliwość składania opinii do projektu dokumentu planistycznego. O terminie spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez indywidualnie zawiadomienia  roznoszone przez członków zespołu konsultacyjnego, poprzez informację na stronie internetowej Gminy Mełgiew www.melgiew.pl  zakładka "Konsultacje Społeczne" oraz poprzez media społecznościowe.   


Załącznik:

Poprzedni wpis Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

realizacja: ibif.pl

Skip to content