Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Apel o wsparcie Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Świdniku

Apel o wsparcie Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Świdniku

Warsztat Terapii Zajęciowej SIS w Mełgwi od 17 lat obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie powiatu świdnickiego. Naszym celem jest z szacunkiem zapewnić ludziom pomoc w tych sferach, gdzie sami nie dają sobie rady.Realizowane w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej zadania, zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego z naszych Uczestników. Udział w zajęciach buduje poczucie przynależności, aktywizuje do działania, wyzwala poczucie własnej wartości i samorealizacji. Poprzez umożliwienie odnalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie, prowadzona rehabilitacja zapobiega marginalizacji osób z upośledzeniem umysłowych, wyposaża w umiejętności niezbędne na rynku pracy. W tym roku Warsztat Terapii Zajęciowej został zakwalifikowany do programu „Wyrównanie różnic między regionami III'', w ramach którego planujemy zakupienie 17-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup ten pozwoliłby jeszcze pełniej i efektywniej świadczyć pomoc naszym podopiecznym. Aktualnie na zajęcia dowozimy 27 osób. Z PFRON otrzymaliśmy na ten cel kwotę 127744.80 zł. Aby zrealizować ten zakup, muśmy zebrać 20% wartości samochodu. Stowarzyszenie Integracji Społecznej jest organizacją pożytku publicznego (KRS:0000114952), dlatego też istnieje możliwość przelania 1% podatku. Ze swojej strony podejmujemy wszelkie dostępne nam działania, by zgromadzić niezbędne środki (m.in. ze sprzedaży prac naszych uczestników, od sponsorów). Można nas wspierać dowolną kwotą. wpłaty na konto
nr: 3586 8900 0730 0398 8320 0000 30 z dopiskiem: „ dla WTZ ”

Poprzedni wpis Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach

realizacja: ibif.pl

Skip to content