Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wójt Gminy Mełgiew zaprasza

Wójt Gminy Mełgiew zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

 

Szczegóły w BIP > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Otwarty konkurs ofert


Załączniki:

Poprzedni wpis Informacja Wojewody Lubelskiego z 14 marca 2020 r.

realizacja: ibif.pl

Skip to content