Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej


Wójt Gminy Mełgiew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Szczegóły w BIP > Współpraca z organizacjami pozarządowymi > Otwarty konkurs ofert


Załączniki:

Poprzedni wpis Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content