Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Faktura uproszczona jest dokumentem do zwrotu podatku akcyzowego jeśli potwierdzono NIP z Urzędem Skarbowym

Faktura uproszczona jest dokumentem do zwrotu podatku akcyzowego jeśli potwierdzono NIP z Urzędem Skarbowym


W związku z pytaniem "Czy producent rolny może załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej fakturę uproszczoną, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro) nie zawierającą imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów?”.

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło Ministerstwa Rolnictwo i Rozwoju Wsi wskazując, że podstawą do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy są faktury lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawierające m.in. następujące dane:

  1. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
  3. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  4. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  5. kwotę należności ogółem

W związku z powyższym producent rolny może dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej fakturę uproszczoną. Należy przedstawić informację potwierdzającą nadanie numeru NIP z Urzędem Skarbowym.

Poprzedni wpis Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej

realizacja: ibif.pl

Skip to content