Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Dodatkowy nabór do udziału w projekcie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Dodatkowy nabór do udziału w projekcie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

 Szanowni Państwo!

Gmina Mełgiew ogłasza dodatkowy nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy są zainteresowani montażem instalacji OZE. Projekt pn.: "OZE w Gminie Mełgiew I", "OZE w Gminie Mełgiew II" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i przeznaczony jest tylko dla indywidualnych gospodarstw domowych. Energia wytworzona przez instalacje OZE nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej bądź rolniczej.

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Szacowany wkład własny Mieszkańca wyniesie ok. 50% ceny netto danej instalacji.

Ilość wolnych miejsc:

 1. Kocioł na pellet 25KW – 8 miejsc
 2. Pompa ciepła c.w.u. – 4 miejsca
 3. Instalacja solarna 2 panelowa – 121 miejsc
 4. Instalacja solarna 3 panelowa – 13 miejsc
 5. Instalacja fotowoltaiczna 3KW – 50 miejsc

Dodatkowy nabór wniosków będzie prowadzony do dnia 30 września 2020 r.Komplet dokumentów zgłoszeniowych  należy składać wyłącznie w wersji papierowej (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy Mełgiew – kancelaria (parter budynku), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni tygodnia 7:15 – 15:15.

Komplet dokumentów obejmuje:

 • deklarację udziału w projekcie
 • ankietę dotycząca wybranej instalacji OZE
 • oświadczenie właściciela/współwłaścicieli nieruchomości

 Wzory dokumentów dostępne są w Kancelarii Urzędu Gminy Mełgiew (parter) oraz na stronie: https://melgiew.pl/2552-as-oze-w-gminie-melgiew-i-i-oze-w-gminie-melgiew-ii.html

Po złożeniu kompletu dokumentów, konieczne będzie niezwłoczne dokonanie wpłaty I raty wkładu własnego (25% szacowanej ceny / 50% wkładu własnego), w wysokości:

 1. Kocioł na pellet 25KW – 3 553,20 zł
 2. Pompa ciepła aerotermalna – 2 411,10 zł
 3. Instalacja solarna 2 panelowa – 2 334,96 zł
 4. Instalacja solarna 3 panelowa – 2 588,76 zł
 5. Instalacja fotowoltaiczna 3KW – 3 147,12 zł

 Przedmiotowe kwoty stanowią wartości szacunkowe na podstawie cen rynkowych, natomiast ostateczne ceny wszystkich instalacji zostaną podane w momencie rozstrzygnięcia przetargu (IV kwartał 2020). Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, zostaną Państwo poproszeni o wpłatę II raty wkładu własnego, w oparciu o faktyczną cenę montażu wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu. Przewidywany termin montażu instalacji termin to 2021 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać stosownej  wpłaty, otrzymacie Państwo w momencie złożenia kompletu dokumentów
w kancelarii Urzędu Gminy, oraz pod numerem telefonu: (81) 460-57-30, (81) 460-57-31.

Dokonanie wpłaty jest niezbędne do określenia przez Gminę Mełgiew faktycznego zapotrzebowania docelowej ilości montowanych instalacji, celem uruchomienia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy.

Ilość miejsc jest ograniczona. Kryterium zakwalifikowania do udziału w projekcie stanowi kolejność wpływu zgłoszeń.

Poprzedni wpis Powszechny Spis Rolny 2020 – spisz się sam

realizacja: ibif.pl

Skip to content