Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXII Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXII Sesja Rady Gminy Mełgiew

 Proponowany porządek obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mełgwi.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mełgiew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu z siedzibą w Podzamcze 22 gmina Mełgiew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.
 15. Przyjęcie apelu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o ochronie praw zwierząt tzw. „Piątka dla zwierząt”.
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad.

 Sesja ze względu na obowiązujące ograniczenia zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących organizacji zgromadzeń będzie odbywać się w dwóch pomieszczeniach Urzędu Gminy Mełgiew: w sali wystawowej (nr 004, parter) oraz w sali konferencyjnej (nr 111, piętro I).Informuję również, że sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Protokoły z poprzednich sesji dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Mełgiew w Biurze Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

realizacja: ibif.pl

Skip to content