Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja


3 maja 1791 r. Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję. Ustawa rządowa z dnia 3 maja regulowała ustrój prawny ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie tuż po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, która została spisana jako dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpodział władzy, a jej postanowienia były wymierzone przeciw liberum veto. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, wartości Oświecenia, tolerancję oraz tradycje chrześcijańskie. Przyjęta przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny Konstytucja 3 Maja była próbą zaangażowania obywateli w ratowanie Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych. Miała także na celu wzmocnienie państwa oraz obronę niepodległości.

Ustawa z 3 maja zarysowała kształt reform, stanowiła początek do większych zmian. Ustawa ta stała się synonimem działań ratowania ojczyzny oraz symbolem polskości. Konstytucja była źródłem inspiracji dla artystów m.in. Jana Matejki, Feliksa Nowowiejskiego, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina – którzy tworzyli głównie ku pokrzepieniu ludzkich serc.

Po odzyskaniu niepodległości dzień 3 maja ogłoszono świętem państwowym. Co więcej, pierwsza uchwalona przez sejm konstytucja z 1921 roku, nawiązywała do Ustawy majowej z 1791 roku. Miało to na celu być dowodem ciągłości polskiej państwowości oraz polskiej tradycji. Dodatkowo w 1925 roku, dzień 3 maja ustanowiono również oprócz święta państwowego, świętem kościelnym.

Niestety komunistyczne władze po 1945 roku postanowiły zlikwidować obchody trzeciomajowe ze względu na ich charakter narodowo-katolicki. Wprowadzono i nagłośniono Święto pracy obchodzone w dniu 1 maja. Dodatkowo, przez kilkadziesiąt lat nie odbywały się żadne uroczystości państwowe i kościelne związane z trzecim maja. Wszelkie próby i formy zachowania pamięci tego dnia, kończyły się zatrzymaniami ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Dopiero rok 1981 stał się rokiem przełomowym. Wtedy to odbyły się oficjalne i uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Ówczesna władza miała w tym swój ukryty cel propagandowy i próbowała zawłaszczyć przywróconą tradycję. Warto wiedzieć, że rok 1990 przyniósł ogromny przełom. Świeżo wybrany Senat oraz Sejm przywróciły obchody dnia trzeciego maja.

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla podkreślenia rangi wydarzenia jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2020r. przyjął Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. W uchwale tej zostało napisane: „[…]Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie i ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.”.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta 3 Maja w Gminie Mełgiew z uwagi na obostrzenia epidemiczne będą miały charakter symboliczny. O godzinie 9:30 w Kościele Parafialnym p.w. św. Wita w Mełgwi odprawiona zostanie patriotyczna msza święta. Następnie na cmentarzu zostaną złożone okolicznościowe wiązanki i zapalone znicze pod Murem Pamięci.

Poprzedni wpis Dzień Flagi – 2 maja

realizacja: ibif.pl

Skip to content