Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ogłoszenie Wójta Gminy Mełgiew dot. oferty organizacji pozarządowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Mełgiew dot. oferty organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wsi Franciszków, ul. Akacjowa 19, 21-007 Mełgiew. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: "Prowadzenie aktywności fizycznej dorosłych i seniorów".Informacja o zamiarze zlecenia zadania
Formularz do zgłoszenia uwag
Uproszczona oferta zadania publicznego

Poprzedni wpis Remont ul. Świerkowej we Franciszkowie zakończony

realizacja: ibif.pl

Skip to content