Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Ogłoszenie Wójta Gminy Mełgiew dot. oferty organizacji pozarządowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Mełgiew dot. oferty organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.Organizacja pozarządowa: Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie, ul. Nałkowskich 105, 20-470 Lublin, Koło nr 73 w Mełgwi. Zadanie pn.: " Wędkarskie pożegnanie wakacji 2021".📌 Informacja o zamiarze zlecenia zadania
📌 Formularz do zgłoszenia uwag
📌 Uproszczona oferta zadania publicznego

Poprzedni wpis Poszukiwany właściciel psa w miejscowości Mełgiew

realizacja: ibif.pl

Skip to content