Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Stop boreliozie!

Stop boreliozie!

Celem Projektu "Stop boreliozie!" jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych oraz osoby, które:

  • podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem;
  • ukończyły 15 lat i są aktywne zawodowo.

Pierwszym etapem Programu będzie przeprowadzenie wywiadu przez pielęgniarkę/lekarza oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety w celu wyselekcjonowania osób z podejrzeniem choroby.W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby zostanie wydane skierowanie na wykonanie testów diagnostycznych tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG. W sytuacji gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM.Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza wraz z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych.Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!Biuro Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, pokój 6
Telefon: (81) 752 63 19, (81) 752 18 04.
E-mail: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

  Projekt „Stop boreliozie!” realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed s.c., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3. Programy polityki zdrowotnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wkład UE: 1 962 817,26 zł. Projekt realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

Poprzedni wpis Płukanie sieci wodociągowej z osadów – harmonogram V

realizacja: ibif.pl

Skip to content