Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!11 listopada świętujemy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Narodu polskiego. Odrodzenie Rzeczpospolitej Polskiej było okupione ogromnym wysiłkiem: Dzień 11 listopada stał się zwieńczeniem wielkiego historycznego procesu. Złożyło się nań tyle ofiar, których dzisiaj nie wolno nam zapomnieć. Stał się on dojrzałym owocem duchowego dojrzewania oraz heroicznych poświęceń – mówił św. Jan Paweł II. Pomimo że Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy, to żyła w sercach Synów i Córek naszego Narodu. Naród stanowi ochronę dla rodziny i odwrotnie. W ciężkich czasach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności politycznej naród ze wszystkimi swoimi wartościami chronił się w zaciszu i dyskrecji życia rodzinnego. (bł. kardynał Stefan Wyszyński).Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Konstytucji 3 Maja. Przełomowa ustawa, przyjęta 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni, stała się symbolem silnego państwa. Legenda Konstytucji 3 maja dodawała w okresie zaborów otuchy Polakom w zmaganiach o odzyskanie niepodległości. Rok 1918 niósł wielką radość, której świadectwem są słowa Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego skierowane do żołnierzy: Niech pierś wasza wzbiera dumą, żeście już nie niewolniki obcych, lecz swobodni obywatele wolnej Ojczyzny.Odzyskanie niepodległości było początkiem procesu odbudowy państwa, który wymagał kolejnych trudów i wyrzeczeń. Ostateczne ustalenie granic II Rzeczpospolitej to trzy lata zabiegów dyplomatycznych i walki z bronią w ręku. W 1920 roku miała miejsce wojna polskobolszewicka, podczas której wielkie zwycięstwo na przedpolach Warszawy oraz zwycięskie bitwy, pod Komarowem, pod Lwowem i nad Niemnem, zdecydowały o utrwaleniu odzyskanej niepodległości Polski. Wiktoria Warszawska, zwana też Cudem nad Wisłą, miała ogromne znaczenie międzynarodowe – uratowała Europę przed rewolucją bolszewicką. W mijającym roku obchodziliśmy też 100. rocznicę traktatu ryskiego, który kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie, oraz III Powstania Śląskiego, które dało Polsce niezwykle cenne dla przyszłości górnośląskie gminy zamieszkiwane w większości przez
ludność utożsamiającą się z Polską i funkcjonującym w nich przemysłem ciężkim niezbędnym dla odbudowy Rzeczpospolitej.Upragnioną suwerennością cieszyliśmy się jedynie do września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy i Rosja sowiecka dokonały IV rozbioru Polski. Rozpoczął się bezprzykładny mord na polskich obywatelach. Polacy jednak nie poddali się, mężnie walczyli o wyzwolenie i niepodległość państwa. Dali przykład heroicznego poświęcenia, jak rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do KL Auschwitz, mjr Hieronim Dekutowski ps. ,,Zapora”, lotnicy Dywizjonu 303, żołnierze walczący pod Monte Cassino i wielu innych. Niestety, po pokonaniu Niemiec i zakończeniu II wojny światowej w Europie nastało komunistyczne zniewolenie.Przeciwstawiali się temu uczestnicy polskiego antykomunistycznego podziemia
niepodległościowego. Nie zgadzali się na sowietyzację Polski, za co byli mordowani, zsyłani, prześladowani, skazani przez władze komunistyczne na społeczne i historyczne zapomnienie. Pamięci o nich nie udało się jednak zatrzeć, przeciwnie, stali się bohaterami młodego pokolenia.Dzięki temu, że nasi Rodacy nie porzucili marzeń i dążeń do suwerenności, w 1989 roku Polska, jako pierwszy kraj bloku wschodniego, wyzwoliła się spod jarzma komunizmu. Odzyskana wolność i niezawisłość jest ogromnym zobowiązaniem dla wszystkich Polaków. Od naszej miłości do Ojczyzny, solidnej pracy, jedności, rozwijania talentów dla dobra wspólnego zależy dobrobyt i pomyślność Polski. Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 został ogłoszony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. 12 września 2021 roku Prymas Tysiąclecia został beatyfikowany. Dlatego warto bliżej poznać życiorys i nauczanie tego wielkiego patrioty i autorytetu moralnego. Jego uniwersalne przesłanie może nadal inspirować kolejne pokolenia Polaków w kształtowaniu naszej wspólnoty narodowej. Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. (bł. kard. Stefan Wyszyński). W obecnym roku obchodzimy też 200. rocznicę urodzin naszego narodowego wieszcza Cypriana Kamila Norwida.Niech słowa wybitnego poety, myśliciela, który kochał Polskę, pobudzą nas do refleksji
nad godnym wypełnianiem naszych codziennych obowiązków: Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany. We współczesnym świecie pełnym rywalizacji i różnych zagrożeń dbajmy o to, by zachować naszą narodową jedność i tożsamość.Z rozwagą i odpowiedzialnością stawiajmy czoło trudnym wyzwaniom, jakie niosą
obecne czasy. Narodowe Święto Niepodległości to szczególny dzień, w którym z wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, którzy przelali krew za wolność umiłowanej Ojczyzny. Bohaterów, którzy niejednokrotne nie mają nawet grobu, gdyż ich szczątki nie zostały odnalezione.Nasze myśli kierujemy też ku tym, których wysiłek dyplomatyczny przyczynił się do odrodzenia naszego państwa. Liderami w czasie przełomowych wydarzeń 1918 roku byli Ojcowie Niepodległości, do których należą: Józef Piłsudski, Roman Dmowski,
Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński.Zmobilizowali oni Polaków do dalszych zmagań o suwerenność. Niech symboliczne znicze i wiązanki kwiatów będą hołdem dla tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie Jako Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do wywieszania w dniu Święta Narodowego 11 listopada biało-czerwonych flag. Czerpiąc z najlepszych wzorów naszych przodków, którzy kochali Polskę, dbajmy o to, by przyszłe pokolenia mogły żyć w naszej wolnej Ojczyźnie w pokoju i dostatku.Niech żyje wolna Polska!
Cześć i chwała Bohaterom Niepodległej!W imieniu Komitetu Honorowego
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski
Lublin, listopad 2021 roku

Poprzedni wpis Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

realizacja: ibif.pl

Skip to content