Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Informacja Wójta Gminy Mełgiew

Informacja Wójta Gminy Mełgiew

Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Gminno-Strażacki Klub Sportowy PŁOMIEŃ Minkowice.📌 Informacja
📌 Uproszczona oferta
📌 Formularz do zgłoszenia uwag
📌 Pełna treść informacji w BIP

Poprzedni wpis Nagranie z XXXIV Sesji Rady Gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content