Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Komunikat Wójta Gminy Mełgiew

Komunikat Wójta Gminy Mełgiew

Wójt Gminy Mełgiew informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) została podpisana umowa o powierzenie zadania publicznego pn.: "Wykonanie lodowiska w celu prowadzenia treningów". Zadanie realizowane będzie w terminie od 22.12.2021 r. do 31.12.2021 r. przez: Stowarzyszenie Gminno-Strażacki Klub Sportowy PŁOMIEŃ Minkowice.Gmina Mełgiew, zgodnie z wnioskowaną kwotą, zawartą w złożonej przez stowarzyszenie uproszczonej ofercie, przyznała dotację na realizację zadania w wysokości: 566,46 zł.📌 Pełna treść informacji w BIP

Poprzedni wpis Nagranie z XXXV Sesji Rady Gminy

realizacja: ibif.pl

Skip to content