Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Podpisano umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

Podpisano umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

W dniu 5 stycznia 2022 r. Gmina Mełgiew podpisała umowę z firmą Sanito na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Łącznie zostanie zamontowanych 350 instalacji, w tym  115 instalacji o mocy 5,32 kW (14 paneli) oraz 235 o mocy 4,56 kW (12 paneli).Inwestycja jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Całkowity wkład własny mieszkańców nie przekroczy 9 tys. zł dla instalacji o mocy 4,56 kW oraz 10 tys. zł dla instalacji o mocy 5,32 kW. Obecnie trwają konsultacje z Instytucją Zarządzającą RPO WL dot. możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania z UE, co pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których będą montowane instalacje.Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie oraz dokonały wpłaty zaliczki, o wysokości wkładu własnego zostaną poinformowane listownie na przełomie stycznia/lutego br.Jednocześnie informujemy, iż nadal otwarty jest nabór do udziały w projekcie. W celu zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mełgiew następujące dokumenty:

  • Ankieta – instalacja fotowoltaiczna
  • Deklaracja udziału z klauzulą RODO
  • Oświadczenie współwłaścicieli z klauzulą RODO

dostępne w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej:
https://melgiew.pl/2552-as-oze-w-gminie-melgiew-i-i-oze-w-gminie-melgiew-ii.htmlMontaż będzie realizowany w okresie kwiecień-maj 2022 r., natomiast od lutego Wykonawca planuje rozpocząć przeprowadzenie wizji technicznych.W związku z nowelizacją Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowana przez prosumenta będzie rozliczana na tzw. nowych zasadach (art. 4 ust. 1a pkt 2 Ustawy). Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska w komunikacie z dnia 3.12.2021 r. informuje, iż wyraża gotowość podjęcia działań, które pozwolą na realizację projektów parasolowych i grantowych finansowanych w ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-20. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w toku konsultacji przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego opracowało projekt odpowiednich regulacji, umożliwiających osobom, które zawrą w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na dofinansowanie albo zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, realizującym projekt dofinansowany w ramach RPO, a także złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., dokonywanie rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej w oparciu o system opustów (https://www.gov.pl/web/klimat/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-wprowadzajaca-zmiany-do-systemu-rozliczen-prosumentow).W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Mełgiew: 81 46 05 731W załącznikach prezentujemy karty techniczne instalacji fotowoltaicznych, które będą montowane w ramach projektu.


Załączniki:

Poprzedni wpis Zapraszamy na spotkanie ws. członkowstwa w KGW w Mełgwi

realizacja: ibif.pl

Skip to content