Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXXVI Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXXVI Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali wystawowej Urzędu Gminy Mełgiew (pokój 003, parter).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 30.11.2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 13.12.2021 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 22.12.2021 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mełgiew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mełgiew na lata 2022-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mełgiew.
 12. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Mełgiew za rok 2021 oraz sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Gminy Mełgiew za rok 2021.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

 Sesja odbywać się będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Urząd Gminy Mełgiew funkcjonuje w ograniczonym zakresie od 24 stycznia 2022 r. do odwołania

realizacja: ibif.pl

Skip to content