Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

XXXVIII Sesja Rady Gminy Mełgiew

XXXVIII Sesja Rady Gminy Mełgiew

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Mełgiew w dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 10:00, która odbędzie się w sali sesyjnej (na parterze) Urzędu Gminy Mełgiew.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 31.01.2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 24.02.2022 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Mełgiew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mełgiew na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0011-Mełgiew I na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Mełgiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mełgiew do Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

Poprzedni wpis Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc dla uchodźców z Ukrainy

realizacja: ibif.pl

Skip to content