Witamy na stronie Gminy Mełgiew!

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Mełgiew złożono 9 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dotację przyznano 9 organizacjom.Przedstawiciele organizacji pozarządowych, których oferty uzyskały  dotację zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.Organizacje, które uzyskały dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, po konsultacji co do zakresu  z Urzędem Gminy (pracownik odpowiedzialny: Iwona Wrona pok. 103), proszone są o dostarczenie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów działań. Jest to niezbędne do przygotowania umowy.Wszystkie organizacje, które otrzymały dotację i nie zawarły poniższych danych w formularzu oferty/informacji dodatkowej, zobowiązane są do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia zawierającego następujące dane: Imiona i nazwiska oraz PESEL osób upoważnionych do podpisania umowy.📌 Szczegóły ogłoszenia w BIP

Poprzedni wpis 17 rocznica śmieci Jana Pawła II – 2 kwietnia 2005

realizacja: ibif.pl

Skip to content